h1_lcdc

Redacció publicitària, comercial i administrativa

Creació de marques i eslògans

Composició de textos persuasius per a suports off line i on line

Producció de storytelling i branded content

Desenvolupament i optimització de continguts en web i xarxes socials

Elaboració de comunicacions escrites, internes i externes, d’una organització

El blog de la casa del copy

(Re) lectures de títols clàssics de la literatura universal

 

bloglink